- Psykolog hos Acindria.

Publiceret: 26-01-2022

Depressionens forskelligheder

Depression som betegnelse

En del betegner sig selv som deprimerede, når de oplever nedtrykthed. Det er dog helt almindeligt at opleve nedtrykthed fra tid til anden. Depression adskiller sig markant fra almindelig nedtrykthed ved at være en pinefuld lidelse, hvor den depressionsramte bl.a. kan opleve altoverskyggende håbløshed, komplet fravær af følelser og miste lysten til aktiviteter, der tidligere var lystbetonede. Derfor kan pårørende til en person med depression opleve, at det er meget vanskeligt at glæde den depressionsramte, da depressionen kan medføre, at alt bliver uoverkommeligt og ligegyldigt.

Hvad er depression?

Depression kan have varierende sværhedsgrader. Der kan således være tale om en let, en moderat eller en svær depression. For at få stillet diagnosen, skal symptomerne have varet ved i mindst to uger, og der må ikke være en organisk forklaring på symptomerne (f.eks. for lavt stofskifte). En let depression kræver mindst to kernesymptomer og mindst to ledsagesymptomer. Ved en moderat depression har den depressionsramte mindst to kernesymptomer og mindst fire ledsagesymptomer. En svær depression indebærer, at alle tre kernesymptomer er til stede og mindst fem ledsagesymptomer.

Symptomer

Kernesymptomer er:

* Nedtrykthed (nedsat stemningsleje)
* Nedsat lyst eller interesse

* Nedsat energi eller øget træthed

Ledsagesymptomer er:

* Nedsat selvtillid eller selvfølelse
* Selvbebrejdelse eller skyldfølelse
* Tænke- eller koncentrationsbesvær

* Tanker om død eller selvmord
* Agitation eller hæmning
* Søvnforstyrrelser
* Appetit- eller vægtændring

Da der kan være forskellige sammensætninger af symptomer (jf. ovenstående kriterier), er personer med depression således ikke en homogen gruppe. I modsætning til en udbredt antagelse, behøver en depression f.eks. ikke indebære nedtrykthed, men kan komme til udtryk ved fravær af følelser. Fraværet af følelse kan gøre det vanskeligt at føle kærlighed overfor betydningsfulde personer, hvilket kan forværre selvbebrejdelser, skyldfølelse og selvisolation, som kan forværre depressionen.

Selvom sorg sommetider forveksles med depression, er der centrale forskelle. Ved sorg kan den sørgende blive optaget af andet, få pauser fra sorgen og opleve glæde. Ved depression er håbløsheden og fraværet af glæde mere konstant. Sorg kan dog udvikle sig til depression, hvorfor det er vigtigt at være opmærksom på en forværring i tilstanden (se evt. artiklen om sorg i Acindrias artikelunivers).

Årsager til udvikling af depression

Der er forskellige faktorer, der øger risikoen for udvikling af depression, herunder genetiske faktorer, tidligere traumer, psykologiske belastninger samt organiske lidelser. Ca. halvdelen af dem, der udvikler en depression, har inden oplevet stressende begivenheder. Selvom stress og depression er karakteriseret ved nogle af de samme symptomer, er der væsentlige forskelle. Ved stress er symptomerne ikke vedvarende på samme kliniske måde, som det ses tilfældet ved en depressiv tilstand. En stresstilstand kan desuden bedres, hvis årsagerne til den findes og fjernes (f.eks. for højt arbejdspres), imens en depression ikke har samme identificerbareudløsende årsag, som kan bedre tilstanden, ved at fjerne denne. Der ses dog ofte vedligeholdende faktorer til depression i form af rumination (negative tanker, som kører i ring), hvilke kan være gavnlige at arbejde med i psykoterapi.

Råd til personer med depression og til pårørende

Hvis du oplever depressive symptomer, er det vigtigt, at du søger hjælp. Jo længere tid der går, inden du får hjælp, jo sværere bliver det at behandle depressionen, og risikoen for at få en ny depression forøges.

I forsøget på at hjælpe, kan pårørende komme til at underminere graden af lidelse, som den depressionsramte oplever. Det kan ske, når pårørende siger, at de også er triste indimellem eller kommer med råd som, at den depressionsramte ”bare skal tage sig sammen”. Dette kan give den depressionsramte en oplevelse af, at der ikke er grund til at søge hjælp. Det er derfor vigtigt at undlade dette og i stedet støtte en person, der udviser depressive symptomer, i at søge hjælp. De depressive symptomer er typisk værst om morgenen, hvilket er vigtigt at være opmærksom på som pårørende, da man kan få et misvisende billede af lidelsesgraden, hvis man taler med den depressionsramte om aftenen.

Når du har en depression, kan du med fordel planlægge dine aktiviteter. Det anbefales i den sammenhæng, at du begrænser drænende aktiviteter så vidt muligt samtidig med, at du prioriterer lystbetonede aktiviteter. I den sammenhæng kan det være en god idé at lave en liste over de aktiviteter, der inden depressionen var lystbetonede for dig og forsøge at udføre en eller flere af disse i mindst en time om dagen, selvom du ikke længere kan mærke lysten til dem eller glæden ved dem. Derudover anbefales det, at du dagligt planlægger 1-2 timer med neutrale aktiviteter (aktiviteter der ikke i nævneværdigt omfang er nærende eller drænende, f.eks. at ordne noget praktisk derhjemme).

Kilder:

Følgende kilder er blevet brugt til udarbejdelsen af denne artikel.

Bøger:

Videbech, P. (2020). Hvad er depression? Bliv klogere på årsager, behandling og forebyggelse. Roskilde: FADL’S Forlag.  

Straarup, K. N. (2012). Kognitiv adfærdsterapi ved affektive lidelser, I M., Arendt &N. K., Rosenberg (red.), Kognitiv terapi. Nyeste udvikling (s. 116-150). Risskov: Hans Reitzels Forlag.

Hjemmesider:

Bedre Psykiatri. Depression. Lokaliseret den 27. november 2021 på:
https://bedrepsykiatri.dk/hjaelp-og-raadgivning/depression/

Den Krøllede Hjerne. Hvad er depression? Lokaliseret den 17. november 2021 på:
https://denkroelledehjerne.dk/depression/depression-symptomer/

Kessing, L. V. (2021).Depression, en oversigt. Lokaliseret den 10. november 2021 på:
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/psyke/sygdomme/depression/depression-en-oversigt/

Malmos, T. (2019). Hvad er depression? Lokaliseret den 22. november2021 på:
https://altompsykologi.dk/2017/07/depression/

Mindhelper. Depression: 13 typiske tegn du skal holdeøje med. Lokaliseret den 22. november 2021 på:
https://mindhelper.dk/trist-eller-deprimeret/typiske-tegn-depression/

Mindhelper. Deprimeret? Få 10 råd til, hvad du selv kan gøre. Lokaliseret den 21. november 2021 på:
https://mindhelper.dk/trist-eller-deprimeret/deprimeret-raad-til-hvad-du-selv-kan-goere/

Psykiatrifonden. Depression. Lokaliseret den 03. november 2021 på:
https://psykiatrifonden.dk/diagnoser/depression

Region Hovedstadens Psykiatri. Information om DEPRESSION. Lokaliseret den 03. december 2021 på:
https://www.psykiatri-regionh.dk/undersoegelse-og-behandling/Patientinformation/Til-voksne/Documents/Sygdomsspecifik/Information%20om%20depression%20FINAL-a.pdf

Region Midtjylland (2020). Sådan genkender du en depression. Lokaliseret den 01. december 2021 på:
https://www.rm.dk/om-os/aktuelt/nyt-din-guide-til-sundhed/depression-er-en-folkesygdom/sadan-genkender-du-en-depression/

Videbech, P. (2020). Depression. Lokaliseret den 15. november 2021 på:
https://netdoktor.dk/sygdomme/fakta/depression.htm