- Psykolog hos Acindria.

Publiceret: 25-10-2021

Sorgens veje

Sorgudløsende begivenheder

En sorgreaktion kan udløses af forskellige hændelser, hvor et individ mister i bredere forstand. Sådanne hændelser kan således spænde fra at miste et arbejde, skilsmisse, sygdom til den ultimative sorg; at miste en betydningsfuld person.

I det følgende kan du læse mere om, hvad en almindelig og forventelig sorgreaktion indebærer.

Opgør med tidligere antagelser om sorg

I dag er man gået væk fra antagelsen om, at alle sørger på samme måde ved at gennemgå nogle faser i kronologisk rækkefølge, hvorefter de på et tidspunkt bliver færdige med at bearbejde sorgen, der herved forsvinder.

Tosporsmodellen beskriver henholdsvis en almindelig og en kompliceret sorgreaktion. Ved en almindelig og forventelig sorgreaktion, skifter den sørgende mellem to spor. Det ene spor er tabets spor, hvor den sørgende mindes, overvældes af tristhed og indser, at det mistede ikke vender tilbage. Det andet spor er fremtidens spor, hvor den sørgende får en pause fra sorgen ved at blive optaget af noget andet (f.eks. egenomsorg, interesser, samvær med andre), forholder sig til de forandringer, som tabet har for den sørgendes liv, identitet, selvforståelse, roller, relationer og adfærd.

En kompliceret sorgreaktion indebærer, at den sørgende udelukkende befinder sig i ét af sporene i mere end seks måneder efter tabet. Det omfatter enten, at intensiteten af følelserne efter tabet ikke mindskes med tid, eller at den sørgende benægter tabet og de ændringer, som tabet medfører.

Ved en almindelig sorgreaktion, kan den sørgende pludselig befinde sig i tabets spor igen. Det kan føles som en bølge, der skyller ind over personen og trækker vedkommende ned under havets overflade, hvor den sørgende overvældes af sorgen og mister fodfæste. Her er det vigtigt at minde sig selv om, at det er helt almindeligt og forventeligt, forsøge at give plads til sorgen og vente på, at bølgen driver over igen. Ved en kompliceret sorgreaktion, når den sørgende ikke at komme op over havets overflade og trække vejret, inden der kommer en ny bølge af sorg.

Når et individ mister en betydningsfuld person, forsvinder sorgen ikke og den bliver heller ikke nødvendigvis mindre, men den sørgende bliver i højere grad i stand til at rumme sorgen og leve videre med den. Der er således tale om en vedvarende dynamisk proces, hvor den sørgende skifter imellem de to spor og integrerer tabet i sin selvforståelse. Nogle bekymrer sig om, hvorvidt deres sorgproces er kompliceret, fordi de pludselig befinder sig i tabets spor igen, efter en periode med pause fra sorgen. Det er helt almindeligt og forventeligt at gensørge. Med tiden kommer sorgen mere og mere i baggrunden, og bølgerne af sorg kommer sjældnere og sjældnere.

Råd til den sørgende

Prioritér egenomsorg; sørg for at sove nok, og bruge tid på noget, der giver dit liv mening. Det kan være forbundet med dårlig samvittighed at prioritere egenomsorg, men det er almindeligt og sundt at holde pauser fra sorgen. Hvis du oplever dårlig samvittighed i forbindelse med pauser fra sorgen, kan det være en hjælp at tænke på, hvordan personen, du har mistet, ville ønske, at dit liv så ud efter tabet (hvis du har mistet en betydningsfuld person).

Mind dig selv om, at det er almindeligt at gensørge også efter perioder med pause fra sorgens intense følelser.

Opsøg hjælp, hvis de intense følelser ikke mindskes seks måneder efter tabet, da der i så fald kan være tale om en kompliceret sorgreaktion, der kræver professionel hjælp.


Kilder:

Følgende kilder er blevet brugt til udarbejdelsen af denne artikel.

Bøger:

Guldin, M. (2016). At opleve tab og sorg, i Matthiesen, H. N., Brøndum L. (red.) Den palliative indsats - en patientcentreret tilgang. København: Forfatterne og Munksgaard, s. 309-324.

Guldin, M. (2019). Giv Sorgen betydning - Om 20 år med Tosporsmodellen og den psykologiske sorgforståelse, i Jacobsen, M. H., Guldin, M. & Busch, C. J. (red.) Giv sorgen ord - sorgkultur i forandring. København: forfatterne og Munksgaard, s. 131-152.

Hjemmesider:

Folkeuniversitetet (2018). Mai-Britt Guldin ''Sorg går aldrig over''. Lokaliseret den 19. september 2021 på:
https://fuau.dk/artikelserie-mig-og-min-forskning/mai-britt-guldin-sorg-gaar-aldrig-over/

Guldin, M. (2020). Hvad er sorg?. Lokaliseret den 17. september 2021 på:
https://altompsykologi.dk/2017/09/hvad-er-sorg/

Ravnsborg, S. (2013). Ny sorgforståelse stiller krav til sygeplejersker. Sygeplejersken, 19-20. Lokaliseret den 16. september 2021 på:
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2013-10/ny-sorgforstaelse-stiller-krav-til-sygeplejersker

Region Midtjylland (2018). Gode råd til dig, der sørger. Lokaliseret den 10. september 2021 på:
https://www.rm.dk/om-os/aktuelt/nyt-din-guide-til-sundhed/du-skal-lare-din-sorg-at-kende/gode-råd-til-dig-der-sorger/

Sommer, C. (2020). Sorg kommer i bølger. Sygeplejersken Fag & Forskning, 18-23. Lokaliseret den 17. september 2021 på:
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/ff-nr-2020-4/sorg-kommer-i-boelger

Symbol som tager dig til booking sidenTil Top symbol