Om Acindria

kernefortælling

Vi ved, at stress, angst og depression årligt sender tusindvis af unge og voksne ud af uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet med alvorlige konsekvenser for den enkelte og for samfundet.

Dertil kommer,
at vi oplever et pres på arbejdsmarkedet for at præstere, samtidig med at den enkelte skal balancere privatliv og arbejdsliv. Dette skaber udfordringer, og vi ser, at stadigt flere bliver klemt i presset mellem arbejds- og privatliv.

Acindria er et veletableret psykologhus, som har eksisteret i Aarhus gennem mange år. Vi har det seneste år gennemgået en massiv transformation. I januar 2021 startede vi en spændende vækst- og udviklingsrejse med omfattende organisationsændringer på alle niveauer. Vi arbejder tæt sammen i alle led med en fælles ambition om at skabe en af Danmarks bedste arbejdspladser for psykologer.

Acindria tænker psykologhus på en helt ny måde. Vi sikrer et fagligt og socialt fællesskab, hvor der er plads til at vi er forskellige og hvor vi har dialogen i centrum for vores samarbejde. Vi har en bred palette af kompetencer, og derfor kan vi være nytænkende og skabe innovative koncepter og produkter, når vi oplever et konkret behov. Vi har fokus på psykologernes faglige udvikling og tilbyder såvel vores autoriserede psykologer som vores psykologer, som er under autorisationsforløb, løbende opkvalificering.

Det betyder dog ikke, at vi slipper alt det gamle. Acindrias høje faglighed og erfaring, der går mere end 25 år tilbage, er bærende elementer i det ny Acindria. Vi arbejder evidensbaseret og anvender empirisk underbyggede metoder, hvor vi integrerer forskning med erfaring og psykologisk ekspertise. Vi har også bevaret delfinerne i vores logo. Acindrias logo symboliserer vores værdier og vores måde at arbejde med mennesker på; gennem tydelig kommunikation og med empati.

vores mission

Hos Acindria er det vores mission at skabe vedvarende trivsel og varige forandringer på individ- og organisationsniveau. Vi hjælper menneske videre i livet til gavn for den enkelte, dennes familie og arbejdsmarkedet, og dermed løfter vi et samfunds- og sundhedsmæssigt ansvar.

vores værdier

I alt hvad vi gør, arbejder vi ud fra vores 3 kerneværdier:

professionalitet

Faglighed og kvalitet i front

Vi tror på, at en sund og bæredygtig virksomhed imødekommer det menneskelige og det forretningsmæssige. Vi arbejder professionelt og evidensbaseret, og sikrer kontinuerligt vores faglige kvalitet gennem løbende supervision og sparring.

Acindria fungerer (som ét af de eneste huse i Danmark) som et samlet hus, hvor vi har fastansatte psykologer. På den måde kan vi sikre kvaliteten af vores arbejde gennem løbende sparring og supervision. Dette gælder også når vi ansætter nyuddannede psykologer, hvor vi tilbyder faglig sparring og erfaringsmæssig udvikling og opkvalificering.

forskellighed

Vi møder alle mennesker i øjenhøjde og med respekt

Ethvert godt samarbejde med en psykolog starter med et godt match. Hos Acindria har vi en række dygtige psykologer, som repræsenterer forskellighed både i faglighed og i person. Vi vægter det gode match, hvor vores klienter føler sig trygge og imødekommet, samtidig med at den enkelte psykolog leverer et højt fagligt niveau i forhold til den eksakte problemstilling. Vores psykologer skaber et trygt og ikke-dømmende rum, hvor dialogen er bærende for samarbejdet.

Vi byder forskellighed velkommen og møder det enkelte menneske i øjenhøjde og med respekt. Forskellighed skaber udvikling. Vi ser dig! og tager ikke patent på virkeligheden, men møder alle klienter med respekt for deres oplevede virkelighed. Vi er af den overbevisning, at vores klienter er ekspert på egen situation.

nærvær

Er grundstenen for samarbejdet

Vi er nærværende og tillidsskabende og har en omsorgsfuld tilgang til klienter, kunder og samarbejdspartnere.

Vi ved at tillid og tryghed er forudsætningen for forandring. Vi anstrenger os hver dag for at skabe netop tillid og tryghed, når vores klienter vælger at lægge deres livsmæssige udfordringer i vores hænder. Vores psykologer skaber en støttende atmosfære, der danner rammen om en ligeværdig samtale, hvor den enkelte klient får rum til at udforske de problemstillinger, som vedkommende står i. Vi har klientens behov og nærværet i fokus og vi tager ansvar for og hånd om den enkelte.


vores vision

Vores vision er at skabe balance på alle niveauer for både private og organisationer. Det kan vi i kraft af, at vi er et af landets førende psykologhuse.

Dataansvarlig:
Administrationschef Patrick Donovan
CVR: 30593669

+45 3060 3036


INFORMATION OM KLIENTERS MULIGHED FOR AT INDBERETTE UTILSIGTEDE HÆNDELSER

Som sundhedspersoner har vi hos Acindria pligt til at indberette utilsigtede hændelser. Alle kan blive involveret i en utilsigtet hændelse. Formålet med rapportering af utilsigtede hændelser er forbedring af patientsikkerheden. En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade. Hændelsen er utilsigtet, fordi de sundhedspersoner, der er involveret, ikke har til hensigt at skade andre. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr, faldhændelser med og uden skade til følge, ID forveksling eller tab af information. Oplever du en utilsigtet hændelse i klinikken, har du mulighed for at indberette denne til Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Link til formularen kan findes her: https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/