INFORMATION OM KLIENTERS MULIGHED FOR AT INDBERETTE UTILSIGTEDE HÆNDELSER

Som sundhedspersoner har vi hos Acindria pligt til at indberette utilsigtede hændelser. Alle kan blive involveret i en utilsigtet hændelse. Formålet med rapportering af utilsigtede hændelser er forbedring af patientsikkerheden. En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade. Hændelsen er utilsigtet, fordi de sundhedspersoner, der er involveret, ikke har til hensigt at skade andre. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr, faldhændelser med og uden skade til følge, ID forveksling eller tab af information. Oplever du en utilsigtet hændelse i klinikken, har du mulighed for at indberette denne til Dansk Patientsikkerhedsdatabase.
Link til formularen kan findes her:
https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/

Symbol som tager dig til booking sidenTil Top symbol