Værdigrundlaget for Acindria


Hos Acindria er det vigtigt for os, at vores mission og vision afspejles i vores kerneværdier.

Acindrias Mission & vision

Vores Mission


Hos Acindria er det vores mission at skabe vedvarende trivsel og varige forandringer på individ- og organisationsniveau.
Vi hjælper mennesker videre i livet til gavn for den enkelte, dennes familie og arbejdsmarkedet, og dermed løfter vi et
samfunds- og sundhedsmæssigt ansvar.

Vores Vision


Vores vision er at skabe balance på alle niveauer for både private og organisationer.
Dette kan vi i kraft af, at vi er et af landets førende psykologhuse.


Vores Værdier


I alt hvad vi gør, arbejder vi ud fra vores 3 kerneværdier, som består af følgende elementer:

PROFESSIONALITET

Professionalitet på billede

Faglighed og kvalitet i front

Vi tror på, at en sund og bæredygtig virksomhed imødekommer det menneskelige og det forretningsmæssige. Vi arbejder professionelt og evidensbaseret, og sikrer kontinuerligt vores faglige kvalitet gennem løbende supervision og sparring.

Acindria fungerer (som ét af de eneste huse i Danmark) som et samlet hus, hvor vi har fastansatte psykologer. På den måde kan vi sikre kvaliteten af vores arbejde gennem løbende sparring og supervision. Dette gælder også når vi ansætter nyuddannede psykologer, hvor vi tilbyder faglig sparring og erfaringsmæssig udvikling og opkvalificering.

FORSKELLIGHED

Forskellighed på billede

Vi møder alle mennesker i øjenhøjde og med respekt

Ethvert godt samarbejde med en psykolog starter med et godt match. Hos Acindria har vi en række dygtige psykologer, som repræsenterer forskellighed både i faglighed og i person. Vi vægter det gode match, hvor vores klienter føler sig trygge og imødekommet, samtidig med at den enkelte psykolog leverer et højt fagligt niveau i forhold til den eksakte problemstilling. Vores psykologer skaber et trygt og ikke-dømmende rum, hvor dialogen er bærende for samarbejdet.

Vi byder forskellighed velkommen og møder det enkelte menneske i øjenhøjde og med respekt. Forskellighed skaber udvikling. Vi ser dig! og tager ikke patent på virkeligheden, men møder alle klienter med respekt for deres oplevede virkelighed. Vi er af den overbevisning, at vores klienter er ekspert på egen situation.

NÆRVÆR

Nærvær på billede

Er grundstenen for samarbejdet

Vi er nærværende og tillidsskabende og har en omsorgsfuld tilgang til klienter, kunder og samarbejdspartnere.

Vi ved at tillid og tryghed er forudsætningen for forandring. Vi anstrenger os hver dag for at skabe netop tillid og tryghed, når vores klienter vælger at lægge deres livsmæssige udfordringer i vores hænder. Vores psykologer skaber en støttende atmosfære, der danner rammen om en ligeværdig samtale, hvor den enkelte klient får rum til at udforske de problemstillinger, som vedkommende står i. Vi har klientens behov og nærværet i fokus og vi tager ansvar for og hånd om den enkelte.

Vores kerneværdier:

Symbol som tager dig til booking sidenTil Top symbol