Autoriseret psykolog, Aarhus

Anna Klein Juhl

Jeg er autoriseret psykolog og har erfaring med en bred vifte af problemstillinger. Jeg har dog især hjulpet mennesker med forskellige belastningsreaktioner, relationelle problematikker, angst, depression og unge pårørende til misbrug. Du kan forvente af mig, at jeg vil gøre mit bedste for at skabe et trygt, nærværende og tillidsfuldt rum, hvor vi sammen arbejder hen imod den forandring, du ønsker.

Lidelse er en uundgåelig del af tilværelsen og vi kan alle blive konfronteret med ”knuder”, der er for svære eller opslidende at binde op selv eller som er uden for vores kontrol. Når livet gør ondt, kommer vi ofte ud af os selv – en tilstand præget af bekymringer, angst, vrede, en aktiv indre kritiker, manglende kontakt med vores værdier, følelser og behov, og vi kommer nemt til at sidde fast i tanke- og adfærdsmønstre, der vedligeholder og forværrer vores problemer og situation.

Jeg ser det derfor som min fornemste opgave at skynde mig langsomt og hjælpe dig hjem til dig selv – hjem til dine følelser, muligheder, behov, egenomsorg, ressourcer og nuet. Jeg vil gøre mit bedste for at hjælpe dig med at se dig selv udefra og skabe overblik over, hvad en positiv forandring kalder på. I denne proces vil jeg bestræbe mig på at lære dig psykologiske færdigheder, så du bedre kan håndtere de svære tanker og følelser, der måtte være barrierer for det liv, du gerne vil leve.

Det er vigtigt, at vi anskuer terapien som et aktivt samarbejde, hvor vi begge tager ansvar for at det bliver meningsfuldt og fokuseret. Jeg har en viden om den menneskelige psyke, og du

Anna Klein Juhl

har en ekspertviden fra dit liv og de udfordringer, du oplever. Vores samarbejde handler om at få bragt de to former for viden sammen, så du kommer hen imod det, du ønsker. Jeg vil løbende give dig refleksionsøvelser og anbefalinger med hjem, og vil løbende være nysgerrig på din feedback og oplevelse af vores samtaler. Du er din egen ekspert, og hvad der virker godt for én, virker ikke altid for andre, så tøv aldrig med at udtrykke, hvordan du oplever vores samarbejde.

N.B. Jeg har ikke ydernummer og tager derfor ikke imod klienter, der gerne vil gøre brug af deres henvisning fra egen læge.

Telefon

+45 30 16 16 82

Symbol som tager dig til booking sidenTil Top symbol