Autoriseret Psykolog, Aarhus

Jeanette Øland

Som autoriseret psykolog ved Acindria arbejder jeg med en række af forskelligartede psykologiske problemstillinger. Det kan eksempelvis være stress, angst og depression, men også udfordringer relateret til akutte- og længerevarende belastningsreaktioner. Jeg har gennem tidligere arbejde erfaring med traumer og kriser, hvor jeg særligt motiveres af at arbejde med at afhjælpe og håndtere de udfordringer, der kan opstå i de situationer.

Metode
Min terapeutiske tilgang er eklektisk, hvilket betyder, at jeg anvender forskellige terapeutiske metoder, som jeg tilpasser til netop din problematik. Aktuelt er jeg særligt inspireret af den narrative- og neuroaffektive udviklingspsykologi, hvor målet er at udvikle en øget forståelse for os selv, vores værdier og hvordan disse influerer på kroppens signaler og reaktionsmønstre.

Ofte, når vi befinder os i en sårbar og udsat position, kommer vi i kontakt med ukendte eller ikke ønskede sider af os selv. Vi oplever måske, at hjertet pludseligt begynder at slå hurtigt, vi får svært ved at trække vejret, svært ved at finde ro i kroppen eller på anden vis oplever en mangel på kontrol.

Gennem en fælles udforskning, vil vi arbejde frem mod at skabe en øget forståelse for, hvordan din krop og dit sind influerer på hinanden og derigennem skabe retning for, hvordan du kan være i og håndtere en problematik i overensstemmelse med værdier og behov.

Jeanette Øland | Autoriseret psykolog

mig som psykolog

Det er vigtigt for mig, at du føler dig tryg i at være i rummet og kan dele de oplevelser, som du har behov for. Det betyder, at jeg altid bestræber mig på at møde mine klienter i øjenhøjde og være transparent, således du ved, hvad du kan forvente af mig. Det er min holdning, at alle personer har strategier til at håndtere udfordringer, men at man kan komme i situationer, hvor disse strategier pludselig ikke længere er virksomme. Vores samarbejde bliver således en kobling mellem dine livserfaringer og min faglige viden og ekspertise inden for psykologien.

Jeg glæder mig til at møde dig.

N.B. Jeg tager ikke imod klienter med lægehenvisning.

Telefon

+45 30 61 13 31

Symbol som tager dig til booking sidenTil Top symbol