Ledende psykolog, Aarhus

Randi Hvid Poulsen

Som autoriseret psykolog arbejder jeg med kliniske problemstillinger, som spænder bredt, men særligt akutte og længerevarende belastningstilstande (stress) af både privat og arbejdsrelateret art har min store interesse mhp. at genopbygge funktion og livskvalitet.

Metode

Jeg arbejder primært ud fra behandlingstilgangen betegnet ”Acceptance and Commitment Therapy” (forkortet ACT), som er en gren af de kognitive adfærdsterapier, som i høj grad inddrager accept- og handlingsbaserede processer. Målet med ACT er at øge den enkeltes psykologiske fleksibilitet ift. den nødvendige eller uundgåelige smerte (for intet menneske går igennem livet uden smerte), for at kunne foretage mere engagerede, livsbekræftende valg og leve i overensstemmelse med dybtfølte personlige værdier – på trods af smerte og modgang.

Mig som din psykolog

Jeg bestræber mig altid på at nå mine klienter i øjenhøjde og tilpasse metoder, kompleksitet, udfordring, mål og krav til den enkeltes ressourcer, egne ønsker og ikke mindst grænser. Jeg er empatisk, motiverende, optimistisk og engageret og forsøger altid at skabe øget indsigt, da forandring først og fremmest bygger herpå. Jeg inddrager meningsfulde billedlige og sproglige metaforer og konkrete redskaber/øvelser, så klienter hos mig altid går fra sessioner med noget brugbart og meningsfuldt, der kan omsættes uden for terapirummet. Jeg arbejder sammen med mine klienter på at gøre dem i stand til at leve en meningsfuld tilværelse, som på sigt er uafhængig af min hjælp.

billede af randi

Personligt har jeg en baggrund som konkurrence- og elitesportsudøver inden for svømning og triatlon og holder i dag fortsat af alsidig fysisk aktivitet, om end på et plan drevet af lyst og stræben efter velbefindende og gode oplevelser med mig selv og andre.

N.B. Jeg tager ikke imod klienter med lægehenvisning.

Symbol for telefon

+45 30 60 30 98

Symbol for bookingSymbol for ''gå til top''