Autoriseret Psykolog, Vejle

Sara Priscilla Damgaard-Møller

Jeg arbejder som autoriseret psykolog og har erfaring med familiebelastninger og traumebearbejdning i tidl. arbejde med udsatte familier. Jeg trækker i øvrigt på min erfaring fra psykiatri. I mit nuværende arbejde i Acindria arbejder jeg med mennesker som i én eller anden udstrækning oplever livet gør ondt grundet arbejdsmæssige eller private forhold. Herunder kan terapeutiske tematikker hos mig bl.a. omhandle: stress-, sorg-, krisereaktioner samt depression og angst. Jeg varetager samtaleforløb med både børn/unge og voksne.

Samtalerne

Mit mål er at du oplever dig set og hørt i din situation - uagtet dine omgivelers opfattelse af det svære du står i. Du vil opleve, at min terapeutiske stil understøtter dette, ved ofte at være undersøgende på de følelsesmæssige processer der sker i rummet under samtalen. På samme måde vil jeg løbende være undersøgende på forløbets oplevede effekt for dig for så vidt muligt, at ramme den terapeutiske tilgang der passer dig. Jeg tror på at vi i fællesskab kan finde en retning på det, der måtte ligge til grund for din henvendelse, så du i forløbet eller på sigt oplever bedring.

Metode

Min arbejdsstil bærer præg af en eklektisk tilgang, hvilket vil sige, at jeg anvender forskellige terapeutiske retninger tilpasset den enkelte. Jeg har særlig erfaring med at arbejde mentaliseringsbaseret, som omhandler menneskets evne till følelsesforvaltning - både forvaltning af egne og andres følelser. Du vil opleve at jeg igennem samtaleforløb endvidere trækker på erfaring med kognitiv adfærdsterapi, som jeg også har beskæftiget mig med i tidl. arbejdsforhold.

Jeg ser frem til at møde dig.

(N.B. Jeg tager ikke imod klienter med lægehenvisning.)

Sara Priscilla Damgaard-Møller | Autoriseret psykolog
telefon

+45 30 16 16 84

Symbol som tager dig til booking sidenTil Top symbol