Autoriseret psykolog, Aarhus

Stephie Schytte Heidemann

Jeg er autoriseret psykolog med mange års erfaringer i samtaleterapi med både unge, voksne og par. Helt grundlæggende arbejder jeg ud fra at menneskets sind udvikles i kontakten til andre mennesker. Jeg læggerstor vægt på at lytte og mærke mig ind til kernen af din problemstilling. 

Jeg arbejder med en bred vifte af almen psykologiske problemstillinger såsom stress, angst, depression, sorg, identitetskrise, selvværdsproblemer, ensomhed og selvskadende adfærd. Derudover arbejder jeg også meget med tilknytnings- og relations problematikker. Jeg sigter efter at give dig større selvindsigt og selvforståelse. Derfor er jeg ofte optaget af både dit bagland og din aktuelle problematik. Jeg forholder mig altid til det enkelte menneske, jeg møder og vurderer undervejs, hvad der vil være mest hjælpsomt for ham/hende i den pågældende situation.

Hvad kan du forvente i vores møde?
Jeg lægger stor vægt på at skabe et trygt samtalerum, hvor der altid er plads til at åbne sig ufiltreret op. Min opgave er at hjælpe dig til at kunne hjælpe dig selv på en ny og mere hensigtsmæssig måde. Jeg vil derfor invitere dig til selvreflektion samt afprøve nye strategier.

Under vores samtaler vil du opleve, at jeg igennem en rolig og nærværende kontakt bådegiver plads til bearbejdelse og nye perspektiver og udfordringer, som vil kunne hjælpe dig videre. Jeg inddrager ofte målrettede øvelser samt forståelige psykologiske forklaringer/let undervisning. Jeg ønsker at gøre min psykologiske viden og sprog til noget genkendeligt og brugbart for dig.

N.B. Jeg tager ikke imod klienter med lægehenvisning.

Stephie Autoriseret psykolog
Phone

+45 30 61 64 60

Symbol som tager dig til booking sidenTil Top symbol