Parterapi

Parterapi er for jer, der ønsker at arbejde med konflikter i jeres forhold - eller jer, der ønsker at arbejde forbyggende på forholdet.

Parterapi billede

Hvad er parterapi?

Uanset om man har været i et parforhold i mange år, eller forholdet stadigvæk er nyt, så kan man som par rende ind i vanskeligheder, som kan udfordre forholdet og skabe tvivl. Parforhold kan se meget forskellige ud, men for de fleste pars vedkommende er forholdet fundamentalt for livskvaliteten i hverdagen. Det er vigtigt at tage hånd om de konflikter, der kan opstå, når to mennesker skal dele tilværelsen med hinanden.

Parterapi er for par, der gerne vil arbejde for forholdet. Parterapier meget effektfuldt, fordi det hjælper til at skabe det nødvendige rum, hvor man kan tale sammen på et dybere plan, lytte til hinanden og forstå hinanden til bunds. Der kan være forskellige årsager til at gå i parterapi. Nogle par går i parterapi, fordi de er havnet i en ond spiral af skænderier og konflikter, som har en ødelæggende effekt på deres forhold. Andre gør det for at forebyggeproblemer og udfordringer inden de opstår.

Der kan være mange årsager til at gå i parterapi, men uanset årsagen til at gå i parterapi, så bør målet altid være at optimere og forbedre forholdet, så I igen kan blive glade for hinanden og jeres liv sammen.